akd

Creatisity: Sürdürülebilir Kalkınma için Sosyal Girişim ve Yaratıcılık

AMAÇ
Creatisity: Sürdürülebilir Kalkınma için Sosyal Girişim ve Yaratıcılık Projesi’nin amacı HAL’i sosyal girişim ve yaratıcılık merkezine dönüştürmek için bir organizasyon modeli yaratmaktır. Bu merkez dayanışma temelli sosyal kalkınma için kültürel ve yerel ürünleri pazarlamayı sağlayacak sosyal girişimi tetiklemelidir.

FAALİYETLER
Bu sonuçları gerçekleştirebilmek için aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir.

SOSYAL GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM VE DANIŞMANLIK PROGRAMI (18-25 Temmuz):
Eğitim programının amacı:
a. HAL | Sinop Buluşma Merkezi için organizasyon yapısı çıkararak
b. 5 sosyal girişim fikrinin her biri için somut projeler, iş planı ve pazarlama stratejisi oluşturarak, 30 yerel sosyal girişimcinin sosyal girişim yeteneklerini güçlendirmektir.
Eğitim programına paralel olarak başarılı sosyal girişimcilerin tecrübelerini paylaşacakları halka açık sohbetler gerçekleştirilecektir.

AÇILIŞ FORUMU (Kent Buluşması) (18 Temmuz): Sosyal girişimciliği teşvik etmek, Avrupalı sosyal girişimcilerle bağlantı kurmak amacıyla yerel işletmeler, üreticiler, girişimciler, zanaatkarlar, tasarımcılar ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik, iyi örneklerin sunulacağı “Sosyal Girişimcilik ve Kalkınma” başlıklı bir günlük forum. Sosyal girişimcilerin mevcut sosyal girişim tecrübelerinden faydalanabilmeleri için Forum, eğitim programı kapsamında gerçekleştirilecektir.

TASARIM ATÖLYESİ- UYGULAMA TEMELLİ ARAŞTIRMA (03-13 Ağustos) 30 tasarımcının katılımı ile gerçekleşecektir. (15 akademisyen ve farklı disiplinden mezun 15 öğrenci). Katılımcılar ortak üniversiteler ve ELIA tarafından seçilecektir. Tasarım atölyesi bir araştırma ve saha çalışması ile başlayacaktır. Araştırma aşamasında tasarımcılardan ve pazarlama uzmanlarından ihtiyaçları tanımlamayarak ve var olan girişimcilik fikirlerini anlayarak ürünlerini geliştirmeleri beklenmektedir.
Forum(18 Temmuz), gezi günleri (04-05 Ağustos) ve takip eden 7 çalışma gününde (06 – 13 Ağustos) küratörler, yerel organizatörler, tasarım akademisyenleri, öğrenciler, pazarlama ve marka uzmanları günlük toplantılarla beyin fırtınası ve fikir paylaşımı yaparak yeni fikirler geliştirmek için karşılıklı geri dönüşler alacaklar. Sürekli sunumlar, tartışmalar ve geri dönüşlerden oluşan süreç yaratıcı fikirler geliştirilmesini zenginleştirecektir.

Farklı tasarım disiplinlerinden (grafik tasarım, endüstri ürünleri tasarımı, iç mimarlık, kumaş ve moda tasarımı, konsept tasarımı, sosyal tasarım, oyun ve öğrenme tasarımı, seramik ve cam tasarımı gibi) gelecek tasarımcılar nedeniyle sonuç ürünler ve hizmetler farklı formlarda olacaktır. Üretilecek ürünler girişimcilik fikirlerinin gerçekleştirilmesine fayda sağlayacak şekilde olmalıdır. Var olan yerel potansiyellerin, üretimlerin ve hizmetlerin bir araya getirilmesi, desteklenmesi, markalaştırılması ve teşvik edilmesi için uygulanabilir, pratik fikirler geliştirilmesi beklenmektedir. Tasarım, sürdürülebilir yerel kalkınmayı desteklemek için var olan kaynaklara ve ürünlere değer katmalıdır.
Üretilecek tasarım işleri küratör komitesi tarafından seçilecektir. Ürünler tercihen yerel üreticiler tarafından üretilecektir. Üretim Sinop Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nden gönüllülerin asistanlığında gerçekleştirilecektir.

FORUM VE SERGİ AÇILIŞI (12 Ağustos)
Sosyal girişimcilerin proje kapsamında yaptıkları çalışmalar aynı gün gerçekleştirilecek Forum ve sergi açılışında kamuoyuna sunulacaktır.
Forumda sunulacak bu girişimlerin kurumsal ve finansal sürdürülebilirliklerinin sağlanması konusu ele alınacak, tartışılacaktır.

Üretilecek ürünler ebatlarına ve formlarına göre bir veya daha fazla mekanda sergilenecektir. Sergi Sinop Sürdürülebilir Kalkınma Derneği gönüllüleri işbirliği ile Küratör Komitesi tarafından seçilecek ve hazırlanacaktır. Bütün paydaşların davet edileceği bir açılış organize edilecektir.

BELGELEME
1. Öğrenme Üçgeni Kılavuzu: Sosyal girişim ve yaratıcılık alanında uygulanan ‘Öğrenme Üçgeni’ modelinin bütün sürecini anlatan bir kılavuz hazırlanacaktır. Bu kılavuz aşağıdakilerin derlenmesi ile oluşturulacaktır
a. Proje sahiplerinin motivasyonu, b. Yerel halk ile röportajlar (yerelin ihtiyacını gösteren), c. forumda sunulmuş olan sosyal girişim iyi örnekler, d. Eğitim programının içeriği, e. Sosyal Girişim ve Yaratıcılık Merkezi için oluşturulan organizasyon modeli (eğitim çıktısı olarak), f. Sosyal girişim projeleri için işletme plan (eğitim çıktısı olarak), g. Uygulama temelli araştırma sürecini ve katılımcılarla röportajları içeren belgesel, h. Araştırma aşamasında üretilen ürün ve hizmetler için geliştirilen pazarlama konsepti ve stratejileri, i. Paydaşların süreç ve sonuç ile ilgili görüşleri
2. BELGESEL. Kılavuzun bir parçası olarak bütün süreci anlatan bir belgesel.

EĞİTİM ÇIKTILARI
Bu deneyimden yola çıkarak uygulama temelli eğitim programı için bir müfredat oluşturulacaktır. Bütün proje çıktıları Dublin’de düzenlenecek olan Academy of Participation Forum’da (Ekim 2016) ve Floransa da düzenlenecek olan ELIA Konferansı’nda (Kasım 2016) sunulacaktır.

PROJE PARTNERLERİ
Lider: Avrupa Kültür Derneği (Europan Cultural Association)
Ortaklar: Sinop Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, ELIA European League of Institutes of Arts (Avrupa Sanat Enstitüleri Birliği)
İştirakçi Ortaklar: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Yaratıcı Endüstriler Araştırma Merkezi, Burg Giebichenstein University of Art and Design, Sinop Belediyesi, ASHOKA Innovators For The Public
Destekçiler: Castrum Peregrini, Koç Üniversitesi, Sokak Bizim Derneği, A Soul For Europe

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Sivil Toplum Diyaloğu 4 çerçevesinde finanse edilmektedir. Sivil Toplum Diyaloğu Programı, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının, ortak bir konu etrafında bir araya gelerek, toplumların birbirini tanımaları, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmaları ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayan bir platform olarak geliştirildi. Programın teknik uygulamasından Avrupa Birliği Bakanlığı sorumlu. Merkezi Finans ve İhale Birimi ise Programın sözleşme makamı.

Proudly powered by WordPress. Theme developed with WordPress Theme Generator.
Copyright © akd. All rights reserved.