akd

Europist -İstanbul Sanal Avrupa Kültür Merkezi, www.europist.net Türkiye ile Avrupa arasında kültürel etkileşim, iletişim ve işbirliğini amaçlayan, birbirini tamamlayan iki web sitesinden oluşan sanal bir platform:

Sanal Dergi, www.sanaldergi.europist.net
Türkiye’nin kültür-sanat gündeminin izlenebileceği bir internet yayını.
Kültür Net, www.kulturnet.europist.net
Kültür-sanat alanının aktörlerine buluşma ortamı sunan interaktif bir bilgi kaynağı. Türkiye’nin Avrupa kültürel işbirliği projelerinde daha fazla yer alabilmesi için sanatçı, kültür yöneticisi ve düşünürlerin fikir alışverişinde bulunabileceği ve etkinlikler, finansman kaynakları, potansiyel ortaklar, değişim programları, burslar vb. bilgilere erişebilecekleri bir platform.

Comments are closed.

http://www.europist.net">akd. All rights reserved.